فایل word ارزیابی تاثیر تغییران ضوابط ساخت و ساز بر میزان آسیب پذیری کالبدی قطعات مسکونی ناشی از وقوع زلزله (نمونه موردی: شهر غرق آباد)

No Picture

فایل word ارزیابی تاثیر تغییران ضوابط ساخت و ساز بر میزان آسیب پذیری کالبدی قطعات مسکونی ناشی از وقوع زلزله (نمونه موردی: شهر غرق آباد) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد…

Read More »

فایل word مولفه های طراحی منظر راه ها

No Picture

فایل word مولفه های طراحی منظر راه ها دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word مولفه های طراحی منظر راه ها کاملا…

Read More »

فایل word اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک

No Picture

فایل word اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word اثر کاربرد…

Read More »

فایل word کارآفرینی روستایی: چالش ها و فرصت ها

No Picture

فایل word کارآفرینی روستایی: چالش ها و فرصت ها دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word کارآفرینی روستایی: چالش ها و فرصت…

Read More »

فایل word تأثیر متقابل الگوهای رفتاری در احیای هویت محیط شهری مطالعه موردی بررسی محدوده ورودی شهر کرمانشاه

No Picture

فایل word تأثیر متقابل الگوهای رفتاری در احیای هویت محیط شهری مطالعه موردی بررسی محدوده ورودی شهر کرمانشاه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل…

Read More »

فایل word ارزیابی تاثیر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته برعملکرد واجزای عملکرد ارقام عدس

No Picture

فایل word ارزیابی تاثیر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته برعملکرد واجزای عملکرد ارقام عدس دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word ارزیابی…

Read More »

فایل word بررسی میزان کیفیت پیاده روی خیابان رادیو دریا تختی چالوس

No Picture

فایل word بررسی میزان کیفیت پیاده روی خیابان رادیو دریا تختی چالوس دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word بررسی میزان کیفیت…

Read More »

فایل word تاثیرفرهنگ و اقلیم درشکل گیری فضاهای عملکردی خانه ایرانی بررسی موردی اقلیم گرم و مرطوب – شهرشوشتر

No Picture

فایل word تاثیرفرهنگ و اقلیم درشکل گیری فضاهای عملکردی خانه ایرانی بررسی موردی اقلیم گرم و مرطوب – شهرشوشتر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است…

Read More »

فایل word بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی درآبخوان دشت باغملک در اثر احداث سد ابوالعباس

No Picture

فایل word بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی درآبخوان دشت باغملک در اثر احداث سد ابوالعباس دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word…

Read More »

فایل word تدوین و بررسی عوامل موثر در شهر های جدید با نگاهی به شیوه های موجود در طرح کاربری زمین

No Picture

فایل word تدوین و بررسی عوامل موثر در شهر های جدید با نگاهی به شیوه های موجود در طرح کاربری زمین دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا…

Read More »