فایل word اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک

فایل word اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين همايش سراسري آبياري و کاهش تبخير

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه توجه بیشتری به هدر روی عناصر غذایی از خاک های کشاورزی می شود. آبشویی کودها و انتقال آنها به نحارج از منطقه ریشه باعث کاهش بازده کودها خواهد شد. همچنین آبشویی مواد شیمیایی از خاک و انتقال آنها به آبهای زیرزمینی باعث آلودگی منابع آبی می شود. این تحقیق به بررسی اثر ماده آلی بر میزان آبشویی پتاسیم محلول در خاک می پردازد. برای این منظور پژوهش مذکور به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها شامل( ماده آلی لم کود مرغی) در سه سطح صفر، 2 ‏و 4 ‏درصد وزنی، حجم پوروالیوم در سه سطح 0/5 ‏، 1 ‏و 2 ‏پوروالیوم و عمق ستون خاک در سه سطح صفر تا 5 ‏، 5-10 ‏و 10 ‏- 20 ‏بود. تمام آزمایش ها در سه تکرار انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر سطوح کود آلی، عمق ستون خاک و حجم آبیاری در سطح 5 ‏درصد بر آبشویی پتاسیم معنی دار می باشد. غلظت پتاسیم محلول در نزدیک سطح خاک کمترین مقدار بوده و با افزایش عمق میزان آن در خاک افزایش یافت. همچنین با افزایش حجم آبیاری از 0/5 ‏به 2 ‏پوروالیوم میزان آبشویی پتاسیم افزایش یافت. کاربرد ماده ی آلی باعث تحرک بیشتر پتاسیم و خروج آن از خاک در مقایسه با تیمار شاهد گردید. بنابراین می توان بیان داشت که آبشویی عناصر در خاک، سبب کاهش حاصل خیزی خاک و افت محصول می شود

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک

دانلود این فایل