ماه: دسامبر 2017

فایل word ارزیابی عملکرد سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان با استفاده از کارت متوازن

No Picture

فایل word ارزیابی عملکرد سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان با استفاده از کارت متوازن دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word…

Read More »

فایل word بررسی کیفیت فضایی مطلوب در پرورش کودکان در مدرسه دوستدار کودک (مطالعه موردی مدرسه ابتدایی بلال تبریز)

No Picture

فایل word بررسی کیفیت فضایی مطلوب در پرورش کودکان در مدرسه دوستدار کودک (مطالعه موردی مدرسه ابتدایی بلال تبریز) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است…

Read More »

فایل word پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران

No Picture

فایل word پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word پدافند…

Read More »

فایل word رویکردی نوین در دسته بندی انجمنی متون فارسی با استفاده از فیلترینگ پله ای 3SF

No Picture

فایل word رویکردی نوین در دسته بندی انجمنی متون فارسی با استفاده از فیلترینگ پله ای 3SF دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد…

Read More »

فایل word مقایسه استرس شغلی بین کارکنان در واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

No Picture

فایل word مقایسه استرس شغلی بین کارکنان در واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد…

Read More »

فایل word استانداردهای مکان یابی محل دفن دراستانهای شمالی کشورباتاکید براستان گیلان

No Picture

فایل word استانداردهای مکان یابی محل دفن دراستانهای شمالی کشورباتاکید براستان گیلان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word استانداردهای مکان یابی…

Read More »

فایل word کاهش طول دهانه آزاد خطوط لوله فراساحل به وسیله کنترل نیروی کشش لوله گذاری

No Picture

فایل word کاهش طول دهانه آزاد خطوط لوله فراساحل به وسیله کنترل نیروی کشش لوله گذاری دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل…

Read More »

فایل word تاثیر نگرش به زلزله در معماری زمینه گرا

No Picture

فایل word تاثیر نگرش به زلزله در معماری زمینه گرا دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word تاثیر نگرش به زلزله در…

Read More »

فایل word ارائه ی ساختار MAC ترکیبی جهت بهبود مصرف انرژی در کاربردهای حسی خودکار شبکه های حسگر بیسیم

No Picture

فایل word ارائه ی ساختار MAC ترکیبی جهت بهبود مصرف انرژی در کاربردهای حسی خودکار شبکه های حسگر بیسیم دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است…

Read More »

فایل word ابزارها و تکنیکهای دادهکاوی در مدیریت دانش

No Picture

فایل word ابزارها و تکنیکهای دادهکاوی در مدیریت دانش دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word ابزارها و تکنیکهای دادهکاوی در مدیریت…

Read More »