ماه: دسامبر 2017

فایل word مدلسازی خشک کن مادون قرمز

No Picture

فایل word مدلسازی خشک کن مادون قرمز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word مدلسازی خشک کن مادون قرمز کاملا فرمت بندی…

Read More »

فایل word تأثیر مثبت سرمادهی مرطوب و سدیم نیترو پروساید روی شکست خواب و جوانهزنی بذر زیر سیاه [Bunium persicum (Boiss.), Fedtsch]

No Picture

فایل word تأثیر مثبت سرمادهی مرطوب و سدیم نیترو پروساید روی شکست خواب و جوانهزنی بذر زیر سیاه [Bunium persicum (Boiss.), Fedtsch] دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت…

Read More »

فایل word بررسی تاثیرریسک درک شده و ارزش درک شده براعتمادسبزمصرف کنندگان محصولات الکترونیکی کم مصرف درسطح شهرستان رشت

No Picture

فایل word بررسی تاثیرریسک درک شده و ارزش درک شده براعتمادسبزمصرف کنندگان محصولات الکترونیکی کم مصرف درسطح شهرستان رشت دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است…

Read More »

فایل word ارزیابی طراحی مبلمان و تجهیزات شهری خیابان انقلاب در شهرستان خرم آباد

No Picture

فایل word ارزیابی طراحی مبلمان و تجهیزات شهری خیابان انقلاب در شهرستان خرم آباد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word ارزیابی…

Read More »

فایل word برآورد میزان حقابه کشاورزان حوضه زاینده رود براساس قوانین و دستورالعمل های موجود

No Picture

فایل word برآورد میزان حقابه کشاورزان حوضه زاینده رود براساس قوانین و دستورالعمل های موجود دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word…

Read More »

فایل word بررسی تأثیر نسبت نیروی محوری به نیروی جانبی بر کمانش پوسته استوانه ای جدار نازک اورتوتروپیک

No Picture

فایل word بررسی تأثیر نسبت نیروی محوری به نیروی جانبی بر کمانش پوسته استوانه ای جدار نازک اورتوتروپیک دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل…

Read More »