ماه: ژانویه 2018

فایل word بررسی مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR)

No Picture

فایل word بررسی مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word بررسی مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها…

Read More »

فایل word ارزیابی میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن با توجه به متغیر جنسیت (نمونه موردی: باغ خانواده کرج)

No Picture

فایل word ارزیابی میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن با توجه به متغیر جنسیت (نمونه موردی: باغ خانواده کرج) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و…

Read More »

فایل word تحلیل مکانی نقاط داغ جرم (اعتیاد به مواد مخدر در شهر کرمانشاه) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

No Picture

فایل word تحلیل مکانی نقاط داغ جرم (اعتیاد به مواد مخدر در شهر کرمانشاه) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ…

Read More »

فایل word برنامه ریزی تعهد تولید در حضور توأمان منابع پاسخگویی بار و خودرو برقی

No Picture

فایل word برنامه ریزی تعهد تولید در حضور توأمان منابع پاسخگویی بار و خودرو برقی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word…

Read More »

فایل word بررسی تطبیقی عنصر روایت در قصه هزار و یک شب و مسجد جامع اصفهان

No Picture

فایل word بررسی تطبیقی عنصر روایت در قصه هزار و یک شب و مسجد جامع اصفهان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل…

Read More »

فایل word عمر چرخه های پخش دوگانه اقیانوسی در تنگه هرمز

No Picture

فایل word عمر چرخه های پخش دوگانه اقیانوسی در تنگه هرمز دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word عمر چرخه های پخش…

Read More »

فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

No Picture

فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word نیازسنجی آموزشی…

Read More »

فایل word استفاده از روش بازرسی آرایه های فازی مافوق صوت ( آلتراسونیک سه بعدی) در شناسائی عیوب خطوط لوله ضخامت بالا

No Picture

فایل word استفاده از روش بازرسی آرایه های فازی مافوق صوت ( آلتراسونیک سه بعدی) در شناسائی عیوب خطوط لوله ضخامت بالا دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت…

Read More »

فایل word تاثیرافزودن لیکوپن برویژگیهای کیفی و ماندگاری ماست پرچرب

No Picture

فایل word تاثیرافزودن لیکوپن برویژگیهای کیفی و ماندگاری ماست پرچرب دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word تاثیرافزودن لیکوپن برویژگیهای کیفی و…

Read More »

فایل word بررسی تعامل معماری و اقلیم در طراحی پایدار

No Picture

فایل word بررسی تعامل معماری و اقلیم در طراحی پایدار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word بررسی تعامل معماری و اقلیم…

Read More »