ماه: ژانویه 2018

فایل word نقش، ضرورت و کاربردهای مدلسازی و پیش بینی پدیده های دریایی در توسعه سواحل

No Picture

فایل word نقش، ضرورت و کاربردهای مدلسازی و پیش بینی پدیده های دریایی در توسعه سواحل دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل…

Read More »

فایل word بررسی نقش مد یری ت حمل و نقل و ترافیک دردستیابی بهتوسعه پایدار شهری

No Picture

فایل word بررسی نقش مد یری ت حمل و نقل و ترافیک دردستیابی بهتوسعه پایدار شهری دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل…

Read More »

فایل word مدلسازی و شبیهسازی ترک گرم در جوش فولاد زنگ نزنA 304 با نرم افزار Ansys

No Picture

فایل word مدلسازی و شبیهسازی ترک گرم در جوش فولاد زنگ نزنA 304 با نرم افزار Ansys دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد…

Read More »