ماه: ژانویه 2018

فایل word ارزیابی اقتصادی سلامت و ایمنی شغلی ( OSH ) در شرکت های کوچک و متوسط ( SMEs ): مرور ساختاری

No Picture

فایل word ارزیابی اقتصادی سلامت و ایمنی شغلی ( OSH ) در شرکت های کوچک و متوسط ( SMEs ): مرور ساختاری دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت…

Read More »

فایل word مقایسه و ارزیابی تاثیر رویکردهای یادگیری و روش های استخراج ویژگی در کارایی سیستم های تشخیص ناهنجاری های شبکه

No Picture

فایل word مقایسه و ارزیابی تاثیر رویکردهای یادگیری و روش های استخراج ویژگی در کارایی سیستم های تشخیص ناهنجاری های شبکه دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا…

Read More »

فایل word ضرورت احیاءبافت های فرسوده غیرتاریخی بارویکردمشارکت جویانه

No Picture

فایل word ضرورت احیاءبافت های فرسوده غیرتاریخی بارویکردمشارکت جویانه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word ضرورت احیاءبافت های فرسوده غیرتاریخی بارویکردمشارکت…

Read More »

فایل word بررسی عوامل مؤثر بر زمان انتظار ادراک شده بیماران در پلی کلینیک بیمارستان های شهید صدوقی و افشار یزد- 1390

No Picture

فایل word بررسی عوامل مؤثر بر زمان انتظار ادراک شده بیماران در پلی کلینیک بیمارستان های شهید صدوقی و افشار یزد- 1390 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت…

Read More »

فایل word بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد پنبه رقم گلستان و تعیین تابع تولید آن در استان گلستان

No Picture

فایل word بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد پنبه رقم گلستان و تعیین تابع تولید آن در استان گلستان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ…

Read More »

فایل word تعیین خصوصیات پتروفیزیکی سازند سروک بالایی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران

No Picture

فایل word تعیین خصوصیات پتروفیزیکی سازند سروک بالایی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word…

Read More »

فایل word شناسایی و اولویت بندی گزینه های احداث سد زیرزمینی در دشت قره بوته زنجان با استفاده از روش وزن دهی به عوامل موثر

No Picture

فایل word شناسایی و اولویت بندی گزینه های احداث سد زیرزمینی در دشت قره بوته زنجان با استفاده از روش وزن دهی به عوامل موثر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد…

Read More »

فایل word پایدار سازی بافت جدید با استفاده از پایدار شناسی بافت قدیمی (در جستجوی پس کوچه های خاطره) نمونه موردی:بررسی پایدار اجتماعی در محله بازار تهران

No Picture

فایل word پایدار سازی بافت جدید با استفاده از پایدار شناسی بافت قدیمی (در جستجوی پس کوچه های خاطره) نمونه موردی:بررسی پایدار اجتماعی در محله بازار تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word…

Read More »

فایل word امنیت در زندگی حاشیه نشینان شهر خرم آباد

No Picture

فایل word امنیت در زندگی حاشیه نشینان شهر خرم آباد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word امنیت در زندگی حاشیه نشینان…

Read More »

فایل word بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و نرخ ارز) با شاخص کل قیمت سهام

No Picture

فایل word بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و نرخ ارز) با شاخص کل قیمت سهام دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد…

Read More »