ماه: فوریه 2018

فایل word توسعه ی پایدار ، راهکارها و ایده های نوین در زمینه معماری و شهرسازی پایدار درایران

No Picture

فایل word توسعه ی پایدار ، راهکارها و ایده های نوین در زمینه معماری و شهرسازی پایدار درایران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل…

Read More »

فایل word اثرات زیست محیطی معدن کاری بر منابع خاکی دشت فرومد، شمال غرب سبزوار

No Picture

فایل word اثرات زیست محیطی معدن کاری بر منابع خاکی دشت فرومد، شمال غرب سبزوار دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word…

Read More »

فایل word تاثیر اقتصاد نفت بر رشد اقتصادی درایران و ایام جنگ تحمیلی

No Picture

فایل word تاثیر اقتصاد نفت بر رشد اقتصادی درایران و ایام جنگ تحمیلی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word تاثیر اقتصاد…

Read More »

فایل word بررسی نقش مشارکت در فرآیند برنامه ریزی محله ای بر تاکید برتوسعه پایدار شهری نمونه موردی شهر محله مرکزی شهر ماکو

No Picture

فایل word بررسی نقش مشارکت در فرآیند برنامه ریزی محله ای بر تاکید برتوسعه پایدار شهری نمونه موردی شهر محله مرکزی شهر ماکو دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده…

Read More »