ماه: فوریه 2018

فایل word بررسی و مقایسه کارایی الگوریتم های استخراج شباهت در شبکه های اجتماعی

No Picture

فایل word بررسی و مقایسه کارایی الگوریتم های استخراج شباهت در شبکه های اجتماعی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word بررسی…

Read More »

فایل word راهکارهای پایداری برای آسایش در اقلیم سرد با بهره گیری از مدلهای: دمای مؤثر و زیست – اقلیمی (اولگی)، مطالعه موردی (شهرستان نمین اردبیل)

No Picture

فایل word راهکارهای پایداری برای آسایش در اقلیم سرد با بهره گیری از مدلهای: دمای مؤثر و زیست – اقلیمی (اولگی)، مطالعه موردی (شهرستان نمین اردبیل) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می…

Read More »

فایل word بررسی تأثیر استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر تحقق استراتژی پروژه (محورمقاله: محیط قانوین و حقوقی پروژه ها Laws &Environment Projects Lagal – مدیریت بهداشت/ایمنی/ محیط زیست (HSE)

No Picture

فایل word بررسی تأثیر استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر تحقق استراتژی پروژه (محورمقاله: محیط قانوین و حقوقی پروژه ها Laws &Environment Projects Lagal – مدیریت بهداشت/ایمنی/ محیط زیست (HSE) دارای 8 صفحه می باشد و دارای…

Read More »

فایل word تحقیق بتونیر

No Picture

فایل word تحقیق بتونیر دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word تحقیق بتونیر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه…

Read More »

فایل word تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر عرضه پول و تورم در ایران

No Picture

فایل word تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر عرضه پول و تورم در ایران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word…

Read More »

فایل word بررسی شاخص های فیزیولوژیکی و محتوی آب گیاه لوبیا . Phaseolus vulgaris L در پاسخ به غلظت های مختلف سولفات روی ZnSO4

No Picture

فایل word بررسی شاخص های فیزیولوژیکی و محتوی آب گیاه لوبیا . Phaseolus vulgaris L در پاسخ به غلظت های مختلف سولفات روی ZnSO4 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و…

Read More »

فایل word توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی و رویکردی به توسعه شهرهای مرزی

No Picture

فایل word توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی و رویکردی به توسعه شهرهای مرزی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word…

Read More »

فایل word ارزیابی شیوه های سرپرستی ارزش آفرین درشرکت های چندکسب و کاره مطالعه موردی شرکت نفت بهران

No Picture

فایل word ارزیابی شیوه های سرپرستی ارزش آفرین درشرکت های چندکسب و کاره مطالعه موردی شرکت نفت بهران دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل…

Read More »

فایل word تاثیر مدرنیسم و جهانی شدن بر توسعه فضایی – کالبدی شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: شهر تهران

No Picture

فایل word تاثیر مدرنیسم و جهانی شدن بر توسعه فضایی – کالبدی شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: شهر تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است…

Read More »

فایل word منظرشهری و توسعه اکولوژیک

No Picture

فایل word منظرشهری و توسعه اکولوژیک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word منظرشهری و توسعه اکولوژیک کاملا فرمت بندی و تنظیم…

Read More »